MENU

Project

Spaces in between

I mitt examensarbete på Handarbetets Vänners Skola har jag undersökt hur ett vävt objekt kan formas för utemiljö. Projektet resulterade i två till formen identiska komponenter som varken har något upp och ner, bak eller fram. Beroende på hur de placeras i förhållande till varandra uppstår nya volymer i det redan befintliga rummet. Objektet är därmed inte platsspecifikt utformat och kan placeras på ett eller annat sätt mer eller mindre temporärt. Under examensutställningen placerades projektet på innergården till Handarbetets Vänners Galleri.

I formen, som är uppbyggd av ett ramverk i trä och metall, spänner en vit och genomsiktlig väv. Väven som har vävts för hand är i en polyester. Vardera ramverk mäter 240x80cm i vinkeln och är 250cm hög.

arbete-(1) arbete-3-(2)arbete-8