MENU

About

arbete-kopia.webbHej
Jag heter Astrid Sjöberg och jag har precis avslutat min utbildning i textilt hantverk på Handarbetets Vänners Skola i Stockholm. Jag är nu bosatt i Uppsala där jag ska avsluta mina studier i Landskapsarkitektur. Ambitionen är att arbeta med textil i en landskapsarkitektonisk kontext.

//

My name is Astrid Sjöberg. This spring I finished my final semester as a textile handicraft student at Friends of Handicraft School in Stockholm. I am currently based in Uppsala where I am finishing up my Master’s degree in landscape architecture. My ambition is to work with textile in a landscape architectural context.

 

utbildning
2005-2008 Naturvetenskapligt gymnasieprogram på Palmcrantzskolan i Östersund
2010-2013 Kandidatexamen i Landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala
2013-2014 Textilt Hantverk, Basår vid HV Skola i Stockholm
2014-2016 Högre Textilt Hantverk vid HV Skola i Stockholm
2016-pågående Landskapsarkitektutbildning vid SLU i Uppsala

praktik
2014 Märta Måås-Fjätterströms Ateljé i Båstad
2015 Studio ReRagRug i Stockholm
2016 Studio Lomakka

utställningar
2014 Handarbetets Vänners öppet hus
2015 Handarbetets Vänners öppet hus
2015 Galleri Yamanashi i Gamla stan, Stockholm
2015 Sillegården, Värmland
2016 Examensutställning Handarbetets Vänners Galleri

stipendier
2013, 2014,2015 Emil, Frida och Stina Hultstrands Minnesfond
2014, 2015, 2016 Maria Lindgrens Sömmerskehem
2014 Arbetsflitens Befrämjande
2015 Estrid Ericssons Stipendium
2015 Malmö Industriförenings Höststipendium
2016 Eva och Oscar Ahréns Utbildningstipendium
2016 Emil, Frida och Stina Hultstrands Arbetsstipendium
2016 Estrid Ericssons Resestipendium
2017 Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse